Monitorul Oficial
nr. 441/25 mai 2005

Publicare
  1.   L. nr.150/20-05-2005 
LEGE pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor privind călătoria cu metroul
V
  2.   D. nr.432/19-05-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru stabilirea și sancționarea contravențiilor privind călătoria cu metroul
i
  3.   L. nr.151/20-05-2005 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
-
  4.   D. nr.433/19-05-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2005 pentru modificarea lit. h) a art. 17 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate și pentru modificarea și completarea Legii nr. 333/2002 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
i
  5.   L. nr.155/20-05-2005 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
-
  6.   D. nr.437/19-05-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
i
  7.   H.G. nr.438/12-05-2005 
HOTĂRÂRE pentru actualizarea taxelor prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
-
  8.   O. nr.193/15-02-2005 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Reglementării tehnice "Ghid de proiectare privind protecția împotriva coroziunii a construcțiilor din oțel", indicativ GP 111-04
A
  9.   O. nr.5.004/16-05-2005 (A.V.A.S.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului pentru abrogarea Ordinului președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 4.116/2004 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Urbis" — S.A. Oravița, județul Caraș-Severin
I
  10.   O. nr.5.010/17-05-2005 (A.V.A.S.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului pentru abrogarea Ordinului președintelui Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului nr. 231/2003 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "C.C.P.R." — S.A. Brașov, județul Brașov
I
Rectificare:
  11.   D. nr.288/14-04-2005 
DECRET pentru numirea unui magistrat
i


Miercuri, 29 martie 2023, 07:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.