Monitorul Oficial
nr. 459/31 mai 2005

Publicare
  1.   O. nr.534/20-05-2005 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind acreditarea unităților sanitare care pot efectua activități de declarare a donatorilor, testare, prelevare, coordonare și transplant
-
  2.   D. nr.467/24-05-2005 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
i
  3.   O. nr.41/29.664/23-03,18-05-2005 (A.N.S.V.S.A., A.N.V.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind colaborarea interinstituțională pentru recepționarea documentelor de transport însoțitoare ale mărfii de către autoritatea sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor din posturile de inspecție la frontieră, de la autoritatea vamală competentă din punctele de trecere a frontierei de stat navale și aeriene, la introducerea mărfurilor în România
-
  4.   O. nr.145/645/16-05,19-05-2005 (C.N.P., M.F.P.)
ORDIN al președintelui Comisiei Naționale de Prognoză și al ministrului finanțelor publice privind completarea Listei cuprinzând utilajele tehnologice, instalațiile, echipamentele, aparatele de măsură și control, automatizări și produse software, achiziționate din import, care sunt exceptate de la plata taxelor vamale, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării și prognozei și al ministrului finanțelor publice nr. 228/1.437/2001
-
  5.   O. nr.466/28-04-2005 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind stabilirea tarifelor pentru prestațiile medicale acordate cu plată, la cerere, în policlinicile cu plată
-
  6.   O. nr.548/23-05-2005 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind înființarea și autorizarea unităților farmaceutice, precum și a Condițiilor de organizare și funcționare a acestora
A
  7.   O. nr.4.058/10-05-2005 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru funcțiile de director și director adjunct din învățământul preuniversitar de stat
A
  8.   O. nr.5.028/20-05-2005 (A.V.A.S.)
ORDIN al președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului nr. 30/2004 privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială "Sere Brașov" - S.A. Brașov
I


Joi, 08 decembrie 2022, 08:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.