Monitorul Oficial
nr. 595/11 iulie 2005

Publicare
  1.   D. nr.582/04-07-2005 
DECRET privind acordarea gradului de general de brigadă cu o stea unor colonei din Serviciul de Informații Externe și trecerea acestora în rezervă cu noul grad
i
  2.   D.C.C. nr.292/09-06-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2001 privind sancționarea unor fapte săvârșite în afara teritoriului țării de cetățeni români sau de persoane fără cetățenie domiciliate în România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 252/2002
V
  3.   H.G. nr.577/15-06-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Băncii Naționale a României în domeniul public al orașului Vălenii de Munte și în administrarea Consiliului Local al Orașului Vălenii de Munte, județul Prahova
i
  4.   O. nr.140/01-07-2005 (B.R.M.L.)
ORDIN al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală pentru completarea Normei de metrologie legală NML 024-03 "Manometre cu element elastic", aprobată prin Ordinul directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală nr. 268/2003
-
  5.   O. nr.293/11-05-2005 (M.M.S.S.F.)
ORDIN al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale Institutului Național de Cercetare Științifică în Domeniul Muncii și Protecției Sociale și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Muncii "Alexandru Darabont", aflate în coordonarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
i
  6.   O. nr.4.492/06-07-2005 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului educației și cercetării privind promovarea eticii profesionale în universități
-
  7.   Decizie nr.403/30-06-2005 (C.N.A.)
DECIZIE privind aprobarea procedurii și condițiilor de acordare a licenței audiovizuale și a procedurii de eliberare a deciziei de autorizare audiovizuală
A


Joi, 02 februarie 2023, 19:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.