Monitorul Oficial
nr. 653/22 iulie 2005

Publicare
  1.   L. nr.247/19-07-2005 
LEGE privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
  2.   D. nr.645/19-07-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
  3.   D.C.C. nr.419/18-07-2005 
DECIZIE asupra modului în care Parlamentul României a pus de acord prevederile Legii privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente cu Decizia Curții Constituționale nr. 375 din 6 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 8 iulie 2005
-
  4.   H.G. nr.690/12-07-2005 
HOTĂRÂRE privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnologizarea, modernizarea și dezvoltarea sistemelor centralizate de producere și distribuție a energiei termice
-
  5.   H.G. nr.691/12-07-2005 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Târgoviște și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița
-
  6.   H.G. nr.692/12-07-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Giurgiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
-
  7.   H.G. nr.693/12-07-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al municipiului Giurgiu și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu
-
  8.   H.G. nr.696/12-07-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Administrației și Internelor
-
  9.   H.G. nr.698/12-07-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației privind activitatea de privatizare pe anul 2005
-


Sâmbătă, 09 decembrie 2023, 23:56

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.