Monitorul Oficial
nr. 656/25 iulie 2005

Publicare
  1.   L. nr.246/18-07-2005 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
  2.   D. nr.639/18-07-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații
-
  3.   H.G. nr.755/14-07-2005 
HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Fluidizare trafic DN 1 km 11+938 – 17+165 sector Băneasa-Otopeni" din cadrul etapei a II-a de reabilitare a drumurilor naționale
-
  4.   H.G. nr.757/14-07-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui teren din domeniul privat al statului și din administrarea Agenției Domeniilor Statului în domeniul public al județului Tulcea și în administrarea Regiei Autonome "Aeroportul Tulcea"
-


Duminică, 14 aprilie 2024, 15:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.