Monitorul Oficial
nr. 695/2 august 2005

Publicare
  1.   D. nr.792/28-07-2005 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor
i
  2.   D. nr.793/28-07-2005 
DECRET privind conferirea Ordinului național Pentru Merit în grad de Cavaler
i
  3.   D.C.C. nr.362/05-07-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3021 alin. 1 lit. a) din Codul de procedură civilă
V
  4.   H.G. nr.801/14-07-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea atestării localității Albac, județul Alba, ca stațiune turistică de interes local
-
  5.   Decizie nr.393/29-07-2005 
DECIZIE privind aprobarea componenței nominale a Comisiei pentru bursa specială "Guvernul României"
-
  6.   Decizie nr.394/29-07-2005 
DECIZIE privind numirea vicepreședintelui Agenției Naționale pentru Protecția Mediului
-
  7.   Decizie nr.395/01-08-2005 
DECIZIE privind numirea doamnei Corina Coman în funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
-
  8.   Decizie nr.396/01-08-2005 
DECIZIE privind numirea doamnei Bogdana Balmuș în funcția de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului Ministru-Cabinetul Primului Ministru
-
  9.   O. nr.659/25-07-2005 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care funcționează în coordonarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor
-


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 22:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.