Monitorul Oficial
nr. 914/12 octombrie 2005

Publicare
  1.   L. nr.281/05-10-2005 
LEGE pentru aprobarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Beijing la 3 decembrie 1999
-
  2.   D. nr.983/05-10-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Beijing la 3 decembrie
-
  3.   H.G. nr.1.064/08-09-2005 
HOTĂRÂRE privind reorganizarea și funcționarea Centrului Național al Cinematografiei
-
  4.   H. nr.1.168/29-09-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 584/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a echipamentelor sub presiune
-
  5.   O. nr.134/04-10-2005 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare - Runda nr. 46/2005
V
  6.   O. nr.1.506/09-09-2005 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 2.264/2004 pentru aprobarea Reglementării tehnice privind proiectarea și dotarea locurilor de parcare, oprire și staționare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităților
A


Marți, 05 decembrie 2023, 13:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.