Monitorul Oficial
nr. 939/20 octombrie 2005

Publicare
  1.   O.U.G. nr.139/05-10-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind administrarea pădurilor din România
-
  2.   O.U.G. nr.142/13-10-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind modificarea bugetului Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004
-
  3.   H.G. nr.1.177/29-09-2005 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații în luna septembrie 2005 în localitatea Tuzla, județul Constanța
-
  4.   H.G. nr.1.224/13-10-2005 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații în luna septembrie 2005
-
  5.   H.G. nr.1.226/13-10-2005 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații asupra infrastructurii rutiere și feroviare
-
  6.   H.G. nr.1.227/13-10-2005 
HOTĂRÂRE privind declararea stării de calamitate naturală în agricultură pentru culturile însămânțate în toamna anului 2004 și în primăvara anului 2005, pentru culturile de viță-de-vie și pomi fructiferi, ca urmare a fenomenelor meteorologice din perioada aprilie-septembrie 2005, precum și stabilirea nivelului maxim al sumei ce poate fi acordată ca despăgubire
-
  7.   H.G. nr.1.234/13-10-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al comunei Chiscani, județul Brăila, și în administrarea consiliului local al acesteia
-
  8.   H.G. nr.1.240/13-10-2005 
HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Criminaliștilor din România ca fiind de utilitate publică
-


Joi, 01 decembrie 2022, 13:06

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.