Monitorul Oficial
nr. 943/21 octombrie 2005

Publicare
  1.   D.C.C. nr.421/13-09-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 103 alin. 2 teza a doua din Codul familiei
-
  2.   D.C.C. nr.442/15-09-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 25 și art. 27 din Codul penal, precum și ale art. 281 pct. 1 lit. b), art. 38 și art. 262 pct. 1 lit. a) din Codul de procedură penală
-
  3.   D.C.C. nr.453/20-09-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
-
  4.   H.G. nr.1.213/05-10-2005 
HOTĂRÂRE privind realizarea de către instituțiile din sistemul judiciar, în colaborare cu Serviciul de Telecomunicații Speciale, a rețelei securizate de comunicații de arie extinsă
-
  5.   H.G. nr.1.230/13-10-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei
A
  6.   H.G. nr.1.231/13-10-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului național de protecție socială "Bani de liceu" în anul școlar 2005/2006
-
  7.   H.G. nr.1.232/13-10-2005 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 68/2005 privind înființarea Centrului de Consultanță pentru Programe Culturale Europene
A
  8.   H.G. nr.1.235/13-10-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al orașului Jibou și în administrarea Consiliului Local al Orașului Jibou, județul Sălaj
-
  9.   H.G. nr.1.236/13-10-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, pentru Aeroclubul României
-
  10.   H.G. nr.1.239/13-10-2005 
HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
-
  11.   H.G. nr.1.241/13-10-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea, cu titlu gratuit, a unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării în domeniul public al sectorului 1 al municipiului București și în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului București, pentru Școala Generală nr. 3 "Nicolae Titulescu", și utilizarea acestuia de către unitățile și instituțiile de învățământ
-
  12.   H.G. nr.1.255/18-10-2005 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2005, pentru asigurarea stocurilor de materiale de intervenție pentru prevenirea și diminuarea efectelor inundațiilor produse în luna septembrie 2005
-


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 04:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.