Monitorul Oficial
nr. 954/27 octombrie 2005

Publicare
  1.   D.C.C. nr.469/20-09-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 93 alin. (1), ale art. 94 alin. (1), ale art. 95 alin. (1), ale art. 99 alin. (4), (5) și (9), ale art. 100 alin. (1) și (2) și ale art. 101 alin. (1) din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului
-
  2.   H.G. nr.1.212/05-10-2005 
HOTĂRÂRE privind unele măsuri necesare pentru desfășurarea activității comisiilor pentru înalții funcționari publici
-
  3.   H.G. nr.1.215/05-10-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Federale Germania privind reglementarea definitivă a restituirii cheltuielilor restante pentru prestații medicale datorate în cazul unor accidente de muncă, decurgând din aplicarea Acordului din 29 iunie 1973 dintre Republica Socialistă România și Republica Federală Germania privind asigurările sociale și a Acordului suplimentar la acesta din 8 iulie 1976, care și-au încetat valabilitatea la 1 ianuarie 1996, semnat la București la 8 aprilie 2005
-
  4.   H.G. nr.1.216/05-10-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului
A
  5.   H.G. nr.1.233/13-10-2005 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 27 la Hotărârea Guvernului nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș
-
  6.   H.G. nr.1.237/13-10-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea drumului forestier "Valea Secăturii" și a terenului aferent acestuia din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Călinești și în administrarea Consiliului Local al Comunei Călinești, județul Maramureș
-
  7.   H.G. nr.1.242/13-10-2005 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 880/2005 privind organizarea și funcționarea Institutului Diplomatic Român
-


Miercuri, 08 februarie 2023, 13:05

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.