Monitorul Oficial
nr. 1024/18 noiembrie 2005

Publicare
  1.   D.C.C. nr.549/18-10-2005 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) și ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, precum și a prevederilor art. 6 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia
-
  2.   H.G. nr.1.331/03-11-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.664/2004 privind declanșarea procedurilor de expropriere a bunurilor imobile, proprietate privată, situate pe amplasamentul lucrării "Infrastructura conexă de pe teritoriul românesc a obiectivului «Pod peste fluviul Dunărea, la Calafat-Vidin»", municipiul Calafat, județul Dolj
A
  3.   H.G. nr.1.358/03-11-2005 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.549/2004 privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării "Varianta ocolitoare a municipiului Pitești"
-
  4.   H.G. nr.1.362/03-11-2005 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Serviciului de Protecție și Pază
A
  5.   Decizie nr.487/14-11-2005 
DECIZIE pentru modificarea statului de funcții al Secretariatului General al Guvernului
-
  6.   O. nr.42/09-11-2005 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului privind cadrul organizat de tranzacționare a contractelor bilaterale de energie electrică
-
  7.   O. nr.1.119/08-11-2005 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind delegarea către Agenția Națională pentru Protecția Mediului a atribuțiilor ce revin Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor în domeniul exportului deșeurilor periculoase și al transportului deșeurilor nepericuloase în vederea importului, perfecționării active și a tranzitului
-
  8.   O. nr.1.202/09-11-2005 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Listei specialiștilor împuterniciți să constate și să sancționeze contravențiile prevăzute la art. 82 din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările și completările ulterioare, a modelului legitimației de identificare a acestora, precum și a modelului procesului-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor în domeniul îmbunătățirilor funciare
A


Joi, 23 martie 2023, 06:09

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.