Monitorul Oficial
nr. 1090/5 decembrie 2005

Publicare
  1.   L. nr.334/29-11-2005 
LEGE pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională
-
  2.   D. nr.1.151/25-11-2005 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/1999 cu privire la valorificarea bunurilor scoase din funcțiune, aflate în administrarea instituțiilor publice de apărare, ordine publică și siguranță națională
i
  3.   L. nr.336/29-11-2005 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
-
  4.   D. nr.1.153/25-11-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române și reorganizarea Societății Naționale a Căilor Ferate Române
i
  5.   L. nr.340/29-11-2005 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
-
  6.   D. nr.1.157/25-11-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligațiilor asumate prin contractele de privatizare a societăților comerciale
i
  7.   L. nr.341/29-11-2005 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiției "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan și stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călărași
-
  8.   D. nr.1.158/25-11-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2005 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2004 privind finalizarea investiției "Turnătoria de tuburi de presiune din fontă ductilă" pe platforma Sidermet Călan și stabilirea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Donasid Călărași
i
  9.   L. nr.346/29-11-2005 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
-
  10.   D. nr.1.163/25-11-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare
i
  11.   O. nr.122/23-11-2005 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspecție de frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC
A
  12.   Decizie nr.658/28-11-2005 (I.G.C.T.I.)
DECIZIE a președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației privind procedura de solicitare și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radio
A
  13.   O. nr.1.276/28-11-2005 (M.S.)
ORDIN al ministrului sănătății privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătății a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calității apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, cu modificările și completările ulterioare
-


Vineri, 27 ianuarie 2023, 05:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.