Monitorul Oficial
nr. 1178/27 decembrie 2005

Publicare
  1.   Decizie nr.505/20-12-2005 
DECIZIE privind numirea domnului Gheorghe Mirel Taloș în funcția de secretar de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
-
  2.   Decizie nr.506/20-12-2005 
DECIZIE privind numirea domnului Ciubotaru Gheorghe în funcția de subsecretar de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor
-
  3.   Decizie nr.507/20-12-2005 
DECIZIE privind numirea doamnei Laura Secui în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală
-
  4.   Decizie nr.508/20-12-2005 
DECIZIE privind eliberarea, la cerere, a domnului Vasile Adrian Cămărășan din funcția de membru al Colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării
-
  5.   Decizie nr.509/20-12-2005 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Dezideriu Gergely din funcția de membru al Colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, numit temporar pe perioada suspendării mandatului doamnei Pamfile (Dumitrean) Anamaria
-
  6.   Decizie nr.510/20-12-2005 
DECIZIE pentru numirea domnului Dezideriu Gergely în funcția de membru al Colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării
-
  7.   Decizie nr.511/20-12-2005 
DECIZIE pentru modificarea art. 2 din Decizia primului-ministru nr. 417/2005 privind suspendarea mandatului unui membru al Colegiului director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării
-
  8.   Decizie nr.512/20-12-2005 
DECIZIE privind eliberarea domnului Bucur Șerban, la cerere, din funcția de subprefect al municipiului București
-
  9.   O. nr.52/16-12-2005 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru stabilirea prețurilor la energia electrică vândută de producătorii hidroelectrici care nu dețin contracte de portofoliu și la cea vândută de producătorii care beneficiază, potrivit legii, de sistemul de promovare a energiei produse din surse regenerabile de energie
A
  10.   O. nr.630/03-11-2005 (M.E.C.)
ORDIN al ministrului economiei și comerțului privind modificarea Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 43/2005 pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2005 ale institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care s-au înființat în baza prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 25/1995 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Economiei și Comerțului și a Ordinului ministrului economiei și comerțului nr. 208/2005 pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare - INMR
-
  11.   O. nr.1.182/1.277/114/07-11,14-12,08-11-2005 (M.S., M.M.G.A., A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al ministrului sănătății, al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea componenței Comisiei Naționale pentru Produse Biocide și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia
A
  12.   O. nr.1.224/722/29-11,15-12-2005 (M.M.G.A., M.E.C.)
ORDIN al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului economiei și comerțului pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare și valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz
A
  13.   O. nr.1.272/26.503/07-12,15-12-2005 (M.A.P.D.R., M.F.P.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-


Marți, 21 martie 2023, 17:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.