Monitorul Oficial
nr. 1192/29 decembrie 2005

Publicare
  1.   L. nr.397/27-12-2005 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2005 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la 3 iulie 2001, dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 26 septembrie 2005
-
  2.   D. nr.1.345/23-12-2005 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 141/2005 pentru ratificarea Protocolului adițional la Scrisoarea de înțelegere privind controlul drogurilor și aplicarea legii, semnată la București la 3 iulie 2001, dintre Guvernul României și Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la București la 26 septembrie 2005
-
  3.   H.G. nr.1.718/21-12-2005 
HOTĂRÂRE privind autorizarea Ministerului Administrației și Internelor pentru încheierea unor contracte comerciale de achiziții publice și a Ministerului Finanțelor Publice de a contracta credite externe pentru realizarea unor programe de achiziții
-
  4.   H.G. nr.1.720/21-12-2005 
HOTĂRÂRE privind autorizarea Ministerului Administrației și Internelor de a achiziționa servicii de consultanță pentru realizarea și implementarea Sistemului integrat pentru securitatea frontierei de stat a României
-
  5.   H.G. nr.1.723/21-12-2005 
HOTĂRÂRE privind modificarea art. 5 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 83/1997 pentru privatizarea societăților comerciale bancare la care statul este acționar, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 458/1997
-
  6.   H.G. nr.1.812/22-12-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea plafonului maxim în limita căruia Regia Autonomă pentru Activități Nucleare va face compensări în anul 2006
-
  7.   H.G. nr.1.818/22-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea decontării unor cheltuieli privind exploatarea Rețelei naționale de calculatoare în domeniul cercetării-dezvoltării
-
  8.   H.G. nr.1.819/22-12-2005 
HOTĂRÂRE privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2005 al Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.
-
  9.   H.G. nr.1.820/22-12-2005 
HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului fondurilor publice care se acordă în anul 2006 conform prevederilor Legii creditului agricol pentru producție nr. 150/2003
-
  10.   H.G. nr.1.824/22-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru prelungirea perioadei de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 2.169/2004 privind exceptarea și reducerea temporară a taxelor vamale de import pentru unele categorii de mărfuri pentru anul 2005
-
Rectificare:
  11.   O.U.G. nr.164/24-11-2005 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A
V


Luni, 20 martie 2023, 18:16

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.