Monitorul Oficial
nr. 79/27 ianuarie 2006

Publicare
  1.   O.G. nr.6/19-01-2006 
ORDONANȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut de art. 19 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
-
  2.   O. nr.1.258/1137/29-11,13-01-2006 (M.A.P.D.R., M.A.I.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale și al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea recensământului plantațiilor de pomi fructiferi, arbuști fructiferi și căpșuni
A
  3.   O. nr.2/20-01-2006 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Procedurii privind preluarea de către un titular de licență a unor capacități energetice de distribuție a energiei electrice aflate în patrimoniul altui agent economic
A
  4.   O. nr.42/16-01-2006 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind condițiile de pregătire profesională inițială și continuă a anumitor categorii de conducători auto
A
  5.   O. nr.94/24-01-2006 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea modelului și conținutului formularelor și a instrucțiunilor de completare a acestora în vederea îndeplinirii procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale prin publicitate
-
  6.   Listă/27-01-2006 
LISTA cuprinzând asociațiile și fundațiile române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială ce beneficiază de subvenții în anul 2006 din bugetul local al municipiului Focșani, precum și nivelul acestora, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 34/1998
-


Vineri, 27 ianuarie 2023, 00:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.