Monitorul Oficial
nr. 109/6 februarie 2006

Publicare
  1.   H.G. nr.1.872/22-12-2005 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004
-
  2.   O. nr.1.230/23-11-2005 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor metodologice privind alocarea și acordarea subvențiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfășurării activităților de îmbunătățiri funciare
V
  3.   O. nr.13/24-01-2006 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 138/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește regulile privind importul, exportul și tranzitul produselor de origine animală cuprinse în anexa la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspecție la frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC, precum și animalelor vii, produselor medicinale de uz veterinar și furajelor cuprinse în anexele la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 123/2005 pentru aprobarea listelor care cuprind animalele vii, produsele medicinale de uz veterinar și furajele supuse controlului sanitar-veterinar la posturile de inspecție la frontieră
V


Marți, 21 martie 2023, 16:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.