Monitorul Oficial
nr. 294/31 martie 2006

Publicare
  1.   D.C.C. nr.226/07-03-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 55, 56 și ale art. 60 alin. 1, precum și a secțiunii "Strămutarea judecării cauzei penale", în ansamblul său, din Codul de procedură penală
V
  2.   O. nr.411/17-03-2006 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind procedura de declarare și stabilire a impozitului pe veniturile din activități agricole impuse pe bază de norme de venit
-
  3.   C. nr.7/28-03-2006 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind punerea în circulație, în scop numismatic, a unor monede din aur, argint și tombac cuprat, având valorile nominale de 50 lei, 5 lei și 1 leu, emisiunea "140 de ani de la înființarea Academiei Române"
-
Rectificare:
  4.   L. nr.247/19-07-2005 
LEGE privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
-
  5.   H.G. nr.374/22-03-2006 
HOTĂRÂRE privind prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005 și ale Hotărârii Guvernului nr. 235/2005 privind aprobarea pentru anul 2005 a listei cuprinzând denumirile comune internaționale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală
A


Duminică, 10 decembrie 2023, 00:21

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.