Monitorul Oficial
nr. 313/6 aprilie 2006

Publicare
  1.   D.C.C. nr.220/07-03-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 18 teza finală din Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor și ale art. 28 alin. (1) și (3) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
V
Republicare:
  2.   L. nr.608/31-10-2001 
LEGE privind evaluarea conformității produselor
V
  3.   H.G. nr.71/24-01-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea procedurilor ce se utilizează în procesul de evaluare a conformității produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr.608/2001 privind evaluarea conformității produselor, și a regulilor de aplicare și utilizare a marcajului național de conformitate CS
V
  4.   H.G. nr.487/16-05-2002 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea și notificarea națională a laboratoarelor de încercări, precum și a organismelor de certificare și de inspecție care realizează evaluarea conformității produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
V
  5.   H.G. nr.891/03-06-2004 
HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pieței produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformității produselor
V


Luni, 06 februarie 2023, 04:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.