Monitorul Oficial
nr. 426/17 mai 2006

Publicare
  1.   L. nr.138/12-05-2006 
LEGE pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
A
  2.   D. nr.658/10-05-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (2) al art. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deșeurilor industriale reciclabile
-
  3.   D. nr.666/11-05-2006 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui procuror și numirea acestuia în funcția de judecător
-
  4.   D. nr.667/11-05-2006 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător și numirea acestuia în funcția de procuror
-
  5.   D. nr.668/11-05-2006 
DECRET privind acreditarea unui ambasador
-
  6.   D. nr.669/11-05-2006 
DECRET privind acreditarea unui ambasador
-
  7.   D. nr.670/11-05-2006 
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind aderarea Republicii Macedonia la Acordul Central European de Comerț Liber (C.E.F.T.A.) "Cracovia, 21 decembrie 1992", semnat la Skopje la 27 februarie 2006
-
  8.   D. nr.671/11-05-2006 
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Convenției europene pentru protecția animalelor vertebrate utilizate în experimente și alte scopuri științifice, adoptată la Strasbourg la 18 martie 1986, și a Protocolului de amendare a Convenției europene pentru protecția animalelor vertebrate utilizate în experimente și alte scopuri științifice, adoptat la Strasbourg la 22 iunie 1998, semnate de România la 15 februarie 2006
-
  9.   D. nr.672/11-05-2006 
DECRET privind supunerea spre ratificare Parlamentului a celui de al II-lea Protocol la Convenția de la Haga din 1954 pentru protecția bunurilor culturale în caz de conflict armat, adoptat la Haga la 26 martie 1999
-
  10.   H.G. nr.595/10-05-2006 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale produse de inundații în anul 2005
-
  11.   H.G. nr.612/10-05-2006 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea celei de-a XXI-a Întâlniri internaționale a Grupului de specialiști pe problemele romilor, țiganilor și travellers în Europa, MG-S-ROM
-
  12.   H.G. nr.615/10-05-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea finanțării din bugetul Ministerului Educației și Cercetării pe anul 2006 a lucrărilor de execuție pentru unele obiective de investiții, consolidări, reparații capitale și reabilitări la imobile din învățământul preuniversitar
-
  13.   Decizie nr.53/15-05-2006 
DECIZIE privind numirea domnului Stejărel Nicolae Olaru în funcția de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul primului-ministru
-
  14.   O. nr.99/26-04-2006 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind controlul pestei porcine africane
A


Marți, 16 iulie 2024, 15:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.