Monitorul Oficial
nr. 450/24 mai 2006

Publicare
  1.   L. nr.178/16-05-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 210/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale
-
  2.   D. nr.724/15-05-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 210/2005 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 7/1998 privind unele măsuri de protecție socială a personalului militar și civil, care se vor aplica în perioada restructurării marilor unități, unităților și formațiunilor din compunerea Ministerului Apărării Naționale
-
  3.   L. nr.181/16-05-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 340/2004 privind instituția prefectului
A
  4.   D. nr.727/15-05-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 179/2005 pentru modificarea și completarea Legii nr. 340/2004 privind instituția prefectului
-
  5.   H.G. nr.614/10-05-2006 
HOTĂRÂRE privind completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 2.424/2004 pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a locuințelor de serviciu aflate în administrarea Serviciului de Protecție și Pază și aprobarea Normelor metodologice de aplicare de către Serviciul de Protecție și Pază a prevederilor Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională de a vinde personalului propriu unele locuințe de serviciu pe care acestea le au în administrare
-
  6.   O. nr.752/11-05-2006 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice și fizice, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora
A
Rectificare:
  7.   O.G. nr.8/28-01-1999 
ORDONANȚĂ pentru ratificarea Acordului dintre guvernele statelor participante la Cooperarea Economică a Mării Negre (C.E.M.N.) de colaborare în intervenția și răspunsul de urgență la dezastre naturale și provocate de om, semnat la Soci la 15 aprilie 1998
V


Vineri, 01 martie 2024, 18:58

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.