Monitorul Oficial
nr. 453/25 mai 2006

Publicare
  1.   L. nr.194/22-05-2006 
LEGE pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
-
  2.   D. nr.741/18-05-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea și funcționarea Academiei Române
-
  3.   L. nr.195/22-05-2006 
LEGEA - CADRU a descentralizării
A
  4.   D. nr.742/18-05-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii-cadru a descentralizării
-
  5.   L. nr.196/22-05-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România
-
  6.   D. nr.743/18-05-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 15/1998 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului European din România
-
  7.   L. nr.197/22-05-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
-
  8.   D. nr.744/18-05-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2006 pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
-
  9.   L. nr.200/22-05-2006 
LEGE privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
V
  10.   D. nr.747/18-05-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
-
  11.   D. nr.740/18-05-2006 
DECRET privind rechemarea unui ambasador
-
  12.   O. nr.406/28-04-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Memorandumului de înțelegere dintre Ministerul Mediului și Gospodăririi Apelor din România și Centrul pentru Dezvoltare și Cercetare Inginerească, Corpul Inginerilor din Armata Statelor Unite ale Americii, privind cooperarea tehnică în domeniile gospodăririi resurselor de apă, ingineriei râurilor, gospodăririi și restaurării zonelor umede, prevenirii inundațiilor, managementului zonei costiere, evaluării și remedierii mediului și pregătirii în caz de dezastre, semnat la București la 13 ianuarie 2006
-
  13.   Decizie nr.115/09-05-2006 (O.R.D.A.)
DECIZIE privind desemnarea organismului de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiștilor Interpreți (CREDIDAM) drept colector al remunerațiilor cuvenite artiștilor interpreți sau executanți pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune și a organismului de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR) drept colector al remunerațiilor cuvenite producătorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora de către organismele de radiodifuziune
-


Duminică, 04 decembrie 2022, 20:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.