Monitorul Oficial
nr. 532/20 iunie 2006

Publicare
  1.   H.S. nr.18/15-06-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componenței numerice și nominale a comisiilor permanente ale Senatului
-
  2.   O.U.G. nr.41/07-06-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
V
  3.   H.G. nr.765/14-06-2006 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Cancelariei Primului-Ministru din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru Agenția Națională pentru Sport
-
  4.   O. nr.416/13-06-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea prețului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior, pe baza căruia se calculează valoarea despăgubirilor pentru pagubele produse fondului forestier și vegetației forestiere din afara fondului forestier, pentru calculul despăgubirilor care se acordă pentru funcțiile de protecție asigurate de păduri, precum și pentru calculul obligațiilor bănești aferente scoaterii de terenuri din fondul forestier național
A
  5.   O. nr.863/29-05-2006 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului privind aprobarea Procedurii de emitere și retragere a autorizației turistice pentru plajele de pe litoralul Mării Negre
A
  6.   H. nr.15.269/30-05-2006 (C.I.G.C.C.E.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normei privind recuperarea creanțelor administrate de EXIMBANK S.A. în numele și în contul statului (NI-ACF-08-I/0)
A
  7.   H. nr.15.273/30-05-2006 (C.I.G.C.C.E.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind operațiunile, în numele și în contul statului, de compensare parțială a dobânzii plătite de agenții economici la credite în lei (cod ISO: NI-CST-09-I/0)
A
  8.   H. nr.15.275/30-05-2006 (C.I.G.C.C.E.)
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind derularea activității de emitere în numele și în contul statului a microgaranției (cod ISO: NI-GAR-04-I/0)
A
Rectificare:
  9.   L. nr.117/04-05-2006 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă
V
  10.   L. nr.200/22-05-2006 
LEGE privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
V
  11.   O. nr.52/31-05-2006 (C.N.V.M.)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/2006 privind executarea contractelor de garanție reală mobiliară având ca obiect valori mobiliare admise la tranzacționare pe piețele reglementate/sistemele alternative de tranzacționare
A


Miercuri, 29 martie 2023, 07:52

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.