Monitorul Oficial
nr. 566/30 iunie 2006

Publicare
  1.   D.C.C. nr.472/06-06-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 205 din Codul penal
V
  2.   O.U.G. nr.48/28-06-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind comercializarea mărfurilor în regim duty-free și duty-paid
V
  3.   O.U.G. nr.49/28-06-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative care reglementează identificarea și înregistrarea ecvinelor și constituirea unei baze de date pentru acestea
V
  4.   O.U.G. nr.50/28-06-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru asigurarea bunei funcționări a instanțelor judecătorești și parchetelor și pentru prorogarea unor termene
V
  5.   O.U.G. nr.51/28-06-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală
V
  6.   H.G. nr.825/28-06-2006 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2006, pentru județul Suceava
-
  7.   Decizie nr.81/29-06-2006 
DECIZIE privind eliberarea doamnei Tue Amelia din funcția de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru
-
  8.   O. nr.1.086/27-06-2006 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Metodologiei privind scutirea de la garantarea drepturilor de import și a taxei pe valoarea adăugată
A


Vineri, 23 februarie 2024, 18:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.