Monitorul Oficial
nr. 663/2 august 2006

Publicare
  1.   O.G. nr.31/19-07-2006 
ORDONANȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 11/2003 privind gestionarea combustibilului nuclear uzat și a deșeurilor radioactive, inclusiv depozitarea definitivă
V
  2.   H.G. nr.946/19-07-2006 
HOTĂRÂRE privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional pentru investiții inițiale
V
  3.   H.G. nr.947/19-07-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea contractului de consultanță și servicii financiare în vederea finalizării privatizării Societății Comerciale "Romtelecom" - S.A
-
  4.   H.G. nr.962/26-07-2006 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al județului Vrancea, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Vrancea
-
  5.   O. nr.471/14-07-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 237/2006 privind autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic
-
  6.   O. nr.1.262/27-07-2006 (M.F.P.)
ORDIN privind stabilirea conturilor deschise la unitățile Trezoreriei Statului, în care se achită sumele prevăzute la art. 2 alin. (3) și (5) din Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției
-
  7.   Decizie nr.114.095/20-07-2006 (C.S.A.)
DECIZIE privind majorarea capitalului social al Societății Comerciale "ABG INSURANCE" - S.A și reautorizarea acesteia ca societate de asigurare
-


Vineri, 02 iunie 2023, 19:25

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.