Monitorul Oficial
nr. 697/15 august 2006

Publicare
  1.   D. nr.1.029/07-08-2006 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Maritimă
-
  2.   D. nr.1.030/07-08-2006 
DECRET privind conferirea Medaliei Virtutea Maritimă
-
  3.   D. nr.1.034/09-08-2006 
DECRET privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării
-
  4.   D. nr.1.035/09-08-2006 
DECRET privind acordarea gradului de general unui colonel din Ministerul Apărării
-
  5.   D. nr.1.036/09-08-2006 
DECRET privind trecerea în rezervă a unui general din Ministerul Apărării
-
  6.   H.G. nr.1.034/09-08-2006 
HOTĂRÂRE privind trecerea unor drumuri forestiere și a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Mărișel și în administrarea Consiliului Local al Comunei Mărișel, județul Cluj
-
  7.   H.G. nr.1.035/09-08-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale în domeniul privat al comunei Adămuș, județul Mureș, și în administrarea Consiliului Local al Comunei Adămuș
-
  8.   H.G. nr.1.041/09-08-2006 
HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcții aflate în administrarea Ministerului Administrației și Internelor din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
-
  9.   H.G. nr.1.042/09-08-2006 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 89 la Hotărârea Guvernului nr.970/2002 privind atestarea domeniului public al județului Bihor, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bihor
-
  10.   O. nr.881/09-06-2006 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea Poziției comune a Consiliului Uniunii Europene 2005/440/PESC prin care se instituie măsuri restrictive împotriva Republicii Democrate Congo, în conformitate cu Rezoluția 1596/2005 a Consiliului de Securitate al ONU, și se abrogă Poziția comună 2002/829/PESC și a Deciziei Consiliului Uniunii Europene 2005/846/PESC care o modifică
-
  11.   O. nr.991/07-07-2006 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea Poziției comune a Consiliului Uniunii Europene 2005/888/PESC prin care se instituie măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor suspectate de implicare în asasinarea fostului prim-ministru libanez Rafiq Hariri
-
  12.   O. nr.992/07-07-2006 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr.3541/92 prin care se interzice satisfacerea cererilor irakiene privind contractele și tranzacțiile a căror executare a fost afectată de Rezoluția nr.661 (1990) a Consiliului de Securitateal Organizației Națiunilor Unite și de rezoluțiile conexe
-
  13.   O. nr.993/07-07-2006 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr.305/2006 prin care se instituie măsuri restrictive specifice împotriva persoanelor suspectate de implicare în asasinarea fostului prim-ministru libanez Rafiq Hariri
-
  14.   O. nr.994/07-07-2006 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr.1264/94 prin care se interzice aprobarea cererilor autorităților haitiene privind contractele și operațiunile a căror executare a fost afectată de măsurile impuse conform rezoluțiilor Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite nr.917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) și 875 (1993)
-
  15.   O. nr.995/07-07-2006 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea Deciziei Consiliului Uniunii Europene94/315/PESC prin care este decisă reducerea relațiilor economice cu Haiti în conformitate cu dispozițiile Rezoluției Consiliului de Securitate al ONU 917 (1994)
-
  16.   O. nr.996/07-07-2006 (M.A.E.)
ORDIN al ministrului afacerilor externe privind publicarea Regulamentului Consiliului Uniunii Europene nr.1210/2003 prin care se instituie anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irakul și se abrogă Regulamentul(CE) nr.2465/96, modificat prin Regulamentul Consiliului nr.1799/2003 și prin regulamentele Comisiei 2119/2003, 2204/2003, 924/2004,979/2004, 1086/2004, 1412/2004, 1566/2004,1087/2005, 1286/2005 și 1450/2005
-
  17.   O. nr.1.151/07-07-2006 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.619/2005 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea și raportarea datoriei publice
A
Rectificare:
  18.   H.G. nr.1.290/27-10-2005 
HOTĂRÂRE privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  19.   H.G. nr.4/05-01-2006 
HOTĂRÂRE privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  20.   H.G. nr.316/08-03-2006 
HOTĂRÂRE privind redobândirea cetățeniei române de către unele persoane
-
  21.   H.G. nr.348/16-03-2006 
HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române unor persoane
-


Joi, 08 decembrie 2022, 08:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.