Monitorul Oficial
nr. 743/31 august 2006

Publicare
  1.   D.S. nr.5/29-08-2006 
DECIZIE privind convocarea Senatului în sesiune ordinară
-
  2.   O. nr.324/11-08-2006 (A.N.C.E.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Control al Exporturilor privind aprobarea formularelor-tip utilizate pentru eliberarea licenței globale de import de produse militare, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor și altor operațiuni cu produse militare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 595/2004
-
  3.   O. nr.607/28-08-2006 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea produselor agricole care beneficiază de plăți naționale directe complementare
A
  4.   O. nr.1.044/25-08-2006 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind aprobarea Nomenclatorului de specialități medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
A
  5.   O. nr.68/4/07-08-2006 (C.N.V.M., B.N.R.)
ORDIN privind aprobarea Regulamentului Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare și al Băncii Naționale a României nr. 12/3/2006 pentru autorizarea agenților în baza Legii nr. 32/2006 privind obligațiunile ipotecare
-


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 04:26

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.