Monitorul Oficial
nr. 806/26 septembrie 2006

Publicare
  1.   L. nr.363/21-09-2006 
LEGE privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
-
  2.   D. nr.1.109/19-09-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport
-
  3.   O. nr.979/18-09-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului mediului și gospodăririi apelor nr. 816/2006 pentru constituirea Comisiei de evaluare și autorizare a persoanelor juridice în vederea preluării responsabilității privind realizarea obiectivelor anuale de reutilizare, reciclare și valorificare energetică a vehiculelor scoase din uz
-
  4.   O. nr.1.433/15-09-2006 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor și autorizațiilor de securitate la incendiu și protecție civilă
A


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 21:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.