Monitorul Oficial
nr. 917/10 noiembrie 2006

Publicare
  1.   D.C.C. nr.621/03-10-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 73, art. 8, art. 9 alin. (1) și art. 79 din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul și acvacultura, precum și ale art. I pct. 221 și art. II1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2004 pentru modificarea și completarea Legii nr. 192/2001
V
  2.   D.C.C. nr.629/03-10-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 401 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării
V
  3.   H.G. nr.1.468/18-10-2006 
HOTĂRÂRE privind preluarea unui sector de drum local din domeniul public al municipiului București și din administrarea Consiliului General al Municipiului București în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A., precum și încadrarea acestuia în categoria funcțională a drumurilor naționale
-
  4.   H.G. nr.1.517/25-10-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui teren aparținând domeniului public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și concesiunea Companiei Naționale "Administrația Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în administrarea Regiei Autonome "Administrația Fluvială a Dunării de Jos" - Galați
-
  5.   H.G. nr.1.539/01-11-2006 
HOTĂRÂRE privind preluarea unor suprafețe de teren din domeniul privat al municipiului DrobetaTurnu Severin și din administrarea Consiliului Local al Municipiului Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți, în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, în vederea realizării activităților de interes național de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A
-
  6.   O. nr.1.627/07-09-2006 (M.T.C.T.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire și perfecționare a personalului navigant maritim român și a sistemului de recunoaștere a certificatelor de competență
A


Luni, 20 mai 2024, 00:12

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.