Monitorul Oficial
nr. 1004/18 decembrie 2006

Publicare
  1.   L. nr.450/06-12-2006 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
-
  2.   D. nr.1.344/04-12-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a persoanelor încadrate în muncă
-
  3.   L. nr.451/06-12-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
-
  4.   D. nr.1.345/04-12-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2006 pentru modificarea Legii nr. 109/1997 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social
-
  5.   L. nr.452/06-12-2006 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2006 privind obligația transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri
-
  6.   D. nr.1.346/04-12-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 34/2006 privind obligația transportatorilor aerieni de a comunica date despre pasageri
-
  7.   L. nr.454/06-12-2006 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice
-
  8.   D. nr.1.348/04-12-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice
-
  9.   L. nr.458/06-12-2006 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România
V
  10.   D. nr.1.352/04-12-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor prețioase, aliajelor acestora și pietrelor prețioase în România
-
  11.   L. nr.477/12-12-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
-
  12.   D. nr.1.395/12-12-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului militar din instituțiile publice de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, precum și acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituții
-
  13.   O.U.G. nr.102/13-12-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
V
  14.   O. nr.37/07-12-2006 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea modificării cotei obligatorii de achiziție de certificate verzi de către furnizorii de energie electrică pentru anul 2006
-
  15.   O. nr.283/06-12-2006 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 159/2006 privind aprobarea Normei pentru siguranța alimentelor care stabilește procedurile la importul și exportul de produse alimentare de origine nonanimală supuse supravegherii și controlului pentru siguranța alimentelor
A
  16.   O. nr.1.535/08-12-2006 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice pentru ajustarea/revizuirea prețurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață în România, cu modificările și completările ulterioare
V
  17.   O. nr.1.784/C/13-12-2006 (M.J.)
ORDIN al ministrului justiției pentru completarea Normelor interne privind repartizarea fondului constituit potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările și completările ulterioare, pentru stimularea personalului din sistemul justiției
-
  18.   N. nr.23/04-12-2006 (B.N.R.)
NORMĂ pentru modificarea și completarea Normelor Băncii Naționale a României nr. 13/2005 în aplicarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 11/2005 privind piața primară a titlurilor de stat administrată de Banca Națională a României, cu modificările și completările ulterioare
A
  19.   C. nr.26/05-12-2006 (B.N.R.)
CIRCULARĂ privind realizarea și punerea în circulație în scop numismatic a unei emisiuni monetare dedicate nominalizării orașului Sibiu drept "capitală culturală europeană" în anul 2007
-
  20.   Decizie nr.14/23-09-2006 (C.Med.D.)
DECIZIE privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Colegiului Medicilor Dentiști din România
V


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 22:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.