Monitorul Oficial
nr. 1014/20 decembrie 2006

Publicare
  1.   D.C.C. nr.804/09-11-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 399 și art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă
V
  2.   H.G. nr.1.789/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind plata contribuției Guvernului României potrivit Acordului de administrare a Fondului fiduciar dintre Guvernul României, Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Agenția Internațională de Dezvoltare privind Fondul fiduciar susținut de mai mulți finanțatori pentru sprijinirea Deceniului de incluziune a romilor 2005-2015, semnat la București la 17 noiembrie 2005 (TF nr. 070367)
-
  3.   H.G. nr.1.792/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome de Distribuție și Exploatare a Filmelor "Româniafilm" în domeniul public al unor orașe, municipii și/sau județe și în administrarea consiliilor locale sau, după caz, județene ale acestora
-
  4.   H.G. nr.1.808/13-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 349/2006 privind aprobarea Listei societăților naționale, companiilor naționale și societăților comerciale aflate sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Economiei și Comerțului, la care se efectuează concedieri colective în anul 2006 și care vor beneficia de prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare și privatizare a unor societăți naționale, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale
-
  5.   Decizie nr.1.304/30-11-2006 (A.N.R.G.N.)
DECIZIE a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Regulamentului de măsurare a cantităților de gaze naturale tranzacționate pe piața angro
A
  6.   O. nr.2.027/1988/03-11,21-11-2006 (M.T.C.T., M.F.P.)
ORDIN al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Instrucțiunilor privind tipărirea și decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum și unele drepturi ale invalizilor și văduvelor de război, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului și al ministrului finanțelor publice nr. 266/312/2005
-
Republicare:
  7.   L. nr.193/06-11-2000 
LEGE privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianți și consumatori
V


Miercuri, 06 decembrie 2023, 15:47

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.