Monitorul Oficial
nr. 5/4 ianuarie 2007

Publicare
  1.   D.C.C. nr.866/28-11-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 52 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor
V
  2.   H.G. nr.1.754/06-12-2006 
HOTĂRÂRE privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului de Antropologie "Francisc I. Rainer" al Academiei Române prin reorganizarea Centrului de Cercetări Antropologice al Academiei Române
-
  3.   H.G. nr.1.755/06-12-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul privat al statului, din administrarea Regiei Autonome "Rasirom" în administrarea Serviciului Român de Informații
-
  4.   H.G. nr.1.793/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Culturii și Cultelor în domeniul public al județului Dâmbovița și în administrarea Consiliului Județean Dâmbovița, pentru Complexul Național Muzeal "Curtea Domnească" Târgoviște
-
  5.   H.G. nr.1.794/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilității publice pentru lucrarea de interes național "Cazarma 1833 Câmpia Turzii 2004-41833E - Electroalimentare pentru sistemul de Asistență tehnică terestră pentru navigația aeriană (ATTNA)"
-
  6.   H.G. nr.1.795/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor terenuri, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome "Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian" ROMATSA în administrarea Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților - Parohia Ortodoxă Salcea, în scopul construirii și organizării unui cămin de bătrâni și copii orfani
-
  7.   H.G. nr.1.805/13-12-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Dispecer pentru 24 puncte termice, ansamblul Berceni - Oltenița și Berceni - Giurgiu", cuprins în Proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare din municipiul București
-
  8.   O. nr.106/14-12-2006 (C.N.V.M.)
ORDIN pentru aprobarea Regulamentului nr. 31/2006 privind completarea unor reglementări ale Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, în vederea implementării unor prevederi ale directivelor europene
-


Marți, 21 martie 2023, 15:59

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.