Monitorul Oficial
nr. 1031/27 decembrie 2006

Publicare
  1.   Declarație nr.2/20-12-2006 
Declarația Parlamentului României privind aderarea României la Uniunea Europeană
-
  2.   O.U.G. nr.109/13-12-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibil pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., filialele sale, complexurile energetice Craiova, Rovinari și Turceni, Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - Sucursala "ROMAG-TERMO" și centralele termice și electrice de termoficare aflate în administrarea consiliilor județene și locale
V
  3.   O.U.G. nr.111/21-12-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind finanțarea unor proiecte de investiții care necesită o perioadă mai lungă de un an până la finalizare
V
  4.   O.U.G. nr.112/21-12-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 6/1997 pentru aprobarea menținerii valorii cotei de participare a României la capitalul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, vărsată în monedă națională și existentă în contul Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Banca Națională a României la data de 30 iunie a fiecărui an precedent
V
  5.   O.U.G. nr.113/21-12-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea Fondului național de dezvoltare
-
  6.   O.U.G. nr.114/21-12-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
V
  7.   O.U.G. nr.115/21-12-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
V
  8.   H.G. nr.1.905/22-12-2006 
HOTĂRÂRE privind finanțarea din bugetul Ministerului Afacerilor Externe a unor manifestări culturale și de diplomație publică organizate la misiunile României în vederea marcării aderării României la Uniunea Europeană
-
  9.   Decizie nr.222/27-12-2006 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Leonard Orban din funcția de secretar de stat la Ministerul Integrării Europene, negociator șef cu Uniunea Europeană
-
  10.   O. nr.23/120/113.136/15-12-2006 (B.N.R., C.N.V.M., C.S.A.)
ORDIN privind cerințele suplimentare de adecvare a capitalului, tranzacțiile intragrup și concentrarea riscurilor la nivelul unui conglomerat financiar
V
  11.   N. nr.26/12-12-2006 (B.N.R.)
NORMĂ privind raportarea statistică a datelor pentru elaborarea balanței de plăți
A


Vineri, 21 iunie 2024, 04:40

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.