Monitorul Oficial
nr. 1039/28 decembrie 2006

Publicare
  1.   O.U.G. nr.121/21-12-2006 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind regimul juridic al precursorilor de droguri
A
  2.   H.G. nr.1.849/21-12-2006 
HOTĂRÂRE privind aprobarea participării României la festivalul EUROPALIA. EUROPA, Bruxelles, octombrie 2007 - februarie 2008
-
  3.   H.G. nr.1.854/21-12-2006 
HOTĂRÂRE privind garantarea de către Ministerul Finanțelor Publice, în proporție de 80%, a împrumutului intern în valoare de maximum 26,8 milioane dolari S.U.A. pentru Societatea Comercială "Electrocentrale Galați" - S.A., în vederea completării finanțării achizițiilor de resurse energetice din țară și din import pentru iarna 2006-2007
-
  4.   H.G. nr.1.859/21-12-2006 
HOTĂRÂRE privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al unui subprefect al județului Iași
-
  5.   H.G. nr.1.868/21-12-2006 
HOTĂRÂRE privind plata contribuției României pentru anul 2007 la bugetul Institutului de Studii de Securitate al Uniunii Europene
-
  6.   Decizie nr.223/27-12-2006 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Sorin Vicol din funcția de președinte al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat
-
  7.   Decizie nr.224/27-12-2006 
DECIZIE pentru numirea domnului Dézsi Iosif Zoltán în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat
-
  8.   O. nr.292/14-12-2006 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor pentru aprobarea Normelor metodologice privind implementarea Hotărârii Guvernului nr. 1.700/2006 pentru aprobarea Programului strategic privind monitorizarea, controlul și eradicarea pestei porcine clasice în România
-
  9.   O. nr.1.476/13-12-2006 (M.I.E.)
ORDIN al ministrului integrării europene privind modificarea Procedurilor de implementare, monitorizare și evaluare a subprogramului "Investiții în turism", aprobate prin Ordinul ministrului integrării europene nr. 368/2004
-
  10.   O. nr.1.541/11-12-2006 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind aprobarea Reglementărilor specifice referitoare la expunerea medicală la radiații ionizante a gravidelor
V


Miercuri, 29 martie 2023, 21:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.