Monitorul Oficial
nr. 8/5 ianuarie 2007

Publicare
  1.   L. nr.492/28-12-2006 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
A
  2.   D. nr.1.447/28-12-2006 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanțării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare și prefinanțare alocate de la bugetul de stat
-
  3.   L. nr.493/28-12-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2006 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
-
  4.   D. nr.1.448/28-12-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 32/2006 pentru modificarea art. 4 din Legea nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecție și autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
-
  5.   L. nr.506/28-12-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură
A
  6.   D. nr.1.461/28-12-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 51/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 11 din Legea nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură
-
  7.   L. nr.508/28-12-2006 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
  8.   D. nr.1.463/28-12-2006 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului și a Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
-
  9.   D.C.C. nr.738/26-10-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989
V
  10.   D.C.C. nr.739/26-10-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 25 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989
V
  11.   D.C.C. nr.740/26-10-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. 1 și 4 din Legea arendării nr. 16/1994
V
  12.   D.C.C. nr.741/26-10-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 2 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2001 privind accelerarea și finalizarea procesului de privatizare a societăților comerciale din turism
V
  13.   D.C.C. nr.764/31-10-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. I pct. 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 134/2005 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Direcția Națională Anticorupție
V
  14.   D.C.C. nr.792/09-11-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei și biletului la ordin
V
  15.   H.G. nr.1.707/29-11-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoștinței față de eroiimartiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004
-
  16.   H.G. nr.1.873/21-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.489/2002 privind înființarea Agenției Naționale Antidrog
A
  17.   O. nr.1.699/18-12-2006 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformității dispozitivelor medicale
A


Vineri, 03 februarie 2023, 18:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.