Monitorul Oficial
nr. 15/10 ianuarie 2007

Publicare
  1.   H.G. nr.1.814/13-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de înțelegere dintre Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova în domeniul combaterii legalizării ("spălării") veniturilor provenite din activitatea ilicită, semnat la Chișinău la 6 septembrie 2005
-
  2.   Memorandum/06-09-2005 
MEMORANDUM de înțelegere între Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor din România și Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției al Republicii Moldova în domeniul combaterii legalizării ("spălării") veniturilor provenite din activitatea ilicită
-
  3.   H.G. nr.1.872/21-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
A
  4.   H.G. nr.1.882/21-12-2006 
HOTĂRÂRE privind înființarea Centrului de Sănătate Urlați în orașul Urlați, județul Prahova
-
  5.   H.G. nr.1.885/21-12-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Agenției de Protecție a Mediului Caraș-Severin în administrarea Comisariatului Regional Timiș al Gărzii Naționale de Mediu, respectiv în folosința Comisariatului Județean Caraș-Severin al Gărzii Naționale de Mediu
-
  6.   H.G. nr.1.886/21-12-2006 
HOTĂRÂRE pentru stabilirea cuantumului chiriilor aferente imobilelor care fac obiectul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945- 22 decembrie 1989, ale art. 1 alin. (10) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România și ale art. 1 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România
-
  7.   H.G. nr.1.890/21-12-2006 
HOTĂRÂRE privind transmiterea fără plată a unor bunuri mobile din proprietatea privată a statului și din administrarea Ministerului Apărării în proprietatea privată a municipiului Caransebeș și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin
-
  8.   H.G. nr.1.909/22-12-2006 
HOTĂRÂRE privind finanțarea din bugetul Ministerului Integrării Europene a subprogramului multianual "Asistența tehnică pentru supervizarea lucrărilor de infrastructură aferente proiectelor finanțate din Programul PHARE Coeziune economică și socială"
-
  9.   Decizie nr.1/08-01-2007 
DECIZIE pentru stabilirea componenței nominale a Comisiei naționale privind incluziunea socială
-
  10.   Decizie nr.2/08-01-2007 
DECIZIE pentru numirea domnului Ivan Marius Bogdan în funcția de vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autorității Naționale pentru Turism
-
  11.   Decizie nr.3/09-01-2007 
DECIZIE pentru eliberarea domnului Adrian Ciocănea din funcția de secretar de stat la Ministerul Integrării Europene
-
  12.   Decizie nr.4/09-01-2007 
DECIZIE pentru numirea domnului Adrian Ciocănea în funcția de secretar de stat la Departamentul pentru Afaceri Europene
-
  13.   O. nr.988/1540/20-12,28-12-2006 (M.M.S.S.F., M.A.I.)
ORDIN al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului administrației și internelor privind aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
A
  14.   O. nr.1.074/22-12-2006 (A.N.A.F.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarați inactivi și a Listei contribuabililor reactivați
-
  15.   O. nr.1.234/14-11-2006 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea Codului de bune practici în fermă
A
  16.   O. nr.1.811/29-12-2006 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind abrogarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.173/2005 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 1 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide
V
  17.   O. nr.9.711/21-12-2006 (A.N.A.F.)
ORDIN al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru implementarea Amendamentului nr. 27 la Convenția vamală relativă la transportul internațional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R., întocmită la Geneva la 14 noiembrie 1975
-


Marți, 28 martie 2023, 20:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.