Monitorul Oficial
nr. 58/24 ianuarie 2007

Publicare
  1.   D.C.C. nr.940/19-12-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 581 din Codul de procedură civilă
V
  2.   D.C.C. nr.941/19-12-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 lit. c) alin. 2 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  3.   D.C.C. nr.942/19-12-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 6 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție
V
  4.   D.C.C. nr.948/19-12-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 279 alin. (1) pct. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
V
  5.   D.C.C. nr.950/19-12-2006 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
V
  6.   H.G. nr.41/17-01-2007 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea unor acte normative din domeniile detergenților și îngrășămintelor
-
  7.   H.G. nr.43/17-01-2007 
HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Ministerului Administrației și Internelor a unui teren trecut în proprietatea publică a statului
-
  8.   Decizie nr.15/23-01-2007 
DECIZIE pentru aprobarea structurii organizatorice și a statului de funcții ale Departamentului pentru Afaceri Europene
A
  9.   Decizie nr.16/23-01-2007 
DECIZIE pentru numirea domnului Gheorghe Buliga în funcția de vicepreședinte al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale
-
  10.   O. nr.1.765/22-12-2006 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind arondarea județelor la centrele regionale, luându-se în considerare regiunile de dezvoltare socioeconomică din care fac parte, precum și distanțele aeriene și terestre între un spital județean și un anumit centru regional
-
  11.   O. nr.1.767/22-12-2006 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice pentru aprobarea procedurii administrative de gestionare a sumelor intrate în contul Agenției Naționale a Medicamentului în cazul întreruperii procedurii de autorizare de punere pe piață
-
  12.   O. nr.1.807/29-12-2006 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind aprobarea Normelor pentru aplicarea unor prevederi ale Regulamentului nr. 141/2000/CE privind medicamentele orfane
-


Miercuri, 29 martie 2023, 23:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.