Monitorul Oficial
nr. 89/5 februarie 2007

Publicare
  1.   D.C.C. nr.2/09-01-2007 
DECIZIA nr. 2 din 9 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 7 alin. (15) din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 25/2002 din care face parte integrantă
-
  2.   D.C.C. nr.11/09-01-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.861, art.862 și art.149 alin.1 din Codul de procedură penală
V
  3.   D.C.C. nr.14/09-01-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 33/2001 privind unele măsuri referitoare la salarizarea funcționarilor publici și a altor categorii de personal din sectorul bugetar, precum și a personalului din organele autorității judecătorești, cât și a ordonanței în ansamblu, a dispozițiilor art. 12 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, ale art. 10 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 și ale art. 9 alin. (7) din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003
V
  4.   D.C.C. nr.24/11-01-2007 
DECIZIA nr. 24 din 11 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 226 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
-
  5.   D.C.C. nr.29/11-01-2007 
DECIZIA nr. 29 din 11 ianuarie 2007 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 237 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale
-
  6.   D.C.C. nr.36/11-01-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.2781 din Codul de procedură penală
V
  7.   H.G. nr.36/17-01-2007 
HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
-
  8.   H.G. nr.50/17-01-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, prin Scrisoarea semnată la Zagreb la 9 octombrie 2006 și la București la 12 octombrie 2006, la Acordul de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 6 iulie 2001
-
  9.   H.G. nr.51/17-01-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii India privind desființarea obligativității vizelor pentru titularii de pașapoarte diplomatice, semnat la New Delhi la 31 ianuarie 2004
-
  10.   H.G. nr.72/24-01-2007 
HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov
-
  11.   O. nr.2/24-01-2007 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea tarifelor și a contribuțiilor bănești percepute de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2007
-
  12.   O. nr.130/25-01-2007 (M.A.I.)
ORDIN al ministrului administrației și internelor pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu
A


Miercuri, 29 martie 2023, 22:45

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.