Monitorul Oficial
nr. 124/20 februarie 2007

Publicare
  1.   D.C.C. nr.89/08-02-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. II din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2000 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă
V
  2.   H.G. nr.162/14-02-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 68/2005 privind înființarea Centrului de Consultanță pentru Programe Culturale Europene
A
  3.   O. nr.111/30-01-2007 (M.M.G.A.)
ORDIN al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulilor privind accesul și circulația pe canalele și lacurile interioare din perimetrul Rezervației Biosferei "Delta Dunării"
A
  4.   O. nr.175/05-02-2007 (M.F.P.)
ORDIN al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Manualului operațional pentru activitatea de observare și verificare a atribuirii contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii - modelul și conținutul formularelor și documentelor utilizate
A


Sâmbătă, 24 februarie 2024, 05:00

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.