Monitorul Oficial
nr. 303/7 mai 2007

Publicare
  1.   L. nr.116/02-05-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
A
  2.   D. nr.499/27-04-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței, precum și a unor facilități populației pentru plata energiei termice
-
  3.   L. nr.117/02-05-2007 
LEGE pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
  4.   D. nr.500/27-04-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 11 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții
-
  5.   L. nr.119/02-05-2007 
LEGE pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat
-
  6.   D. nr.502/27-04-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru respingerea Ordonanței Guvernului nr. 73/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat
-
  7.   D.C.C. nr.231/20-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 și 3 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, și ale art. 851 și 86 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului
V
  8.   D.C.C. nr.338/03-04-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997
V
  9.   O.U.G. nr.31/04-05-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind completarea art. 23 din Legea nr. 373/2004 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului
A
  10.   H.G. nr.357/11-04-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei și cadastrului și a Programului de colaborare între Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie din România și Agenția Națională Cadastru, Resurse Funciare și Geodezie din Republica Moldova în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei și teledetecției, semnate la Chișinău la 29 aprilie 1999, și a Acordului convenit prin schimb de note verbale dintre Ministerul Afacerilor Externe al României și Ambasada Republicii Moldova la București, la 28 iunie 2000 și, respectiv, la 4 august 2000, pentru modificarea Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova cu privire la colaborarea în domeniile geodeziei, cartografiei și cadastrului și a Programului de colaborare între Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie din România și Agenția Națională Cadastru, Resurse Funciare și Geodezie din Republica Moldova în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei și teledetecției, semnate la Chișinău la 29 aprilie 1999
-
  11.   Program/29-04-1999 
PROGRAM de colaborare între Oficiul Național de Cadastru, Geodezie și Cartografie din România și Agenția Națională Cadastru, Resurse Funciare și Geodezie din Republica Moldova în domeniile geodeziei, cartografiei, cadastrului, fotogrammetriei și teledetecției
-
  12.   Decizie nr.119/04-05-2007 
DECIZIE pentru numirea domnului Akos Derzsi în funcția de secretar de stat la Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse
-
  13.   O. nr.274/26-04-2007 (O.R.N.I.S.S.)
ORDIN al directorului general al Oficiului Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat pentru aprobarea Catalogului național cu produse, profile și pachete de protecție INFOSEC versiunea aprilie 2007
A
  14.   O. nr.734/02-05-2007 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind organizarea și desfășurarea, în perioada 17-24 iunie 2007, a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care postul de manager nu a fost ocupat în urma concursurilor desfășurate în lunile noiembrie 2006 și martie 2007
-
  15.   O. nr.748/02-05-2007 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar
-


Luni, 24 iunie 2024, 05:54

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.