Monitorul Oficial
nr. 309/9 mai 2007

Publicare
  1.   L. nr.127/05-05-2007 
LEGE pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
-
  2.   D. nr.510/04-05-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea anexei la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 164/2005 privind diminuarea valorii bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului în vederea recuperării valorii rămase neamortizate de către Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A.
-
  3.   L. nr.128/05-05-2007 
LEGE pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
A
  4.   D. nr.511/04-05-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
  5.   D.C.C. nr.284/22-03-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 2 alin. (1) și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  6.   O.U.G. nr.30/25-04-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative
V
  7.   H.G. nr.401/04-05-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de organizarea la București, în perioada 5-6 iulie 2007, a Reuniunii anuale a consilierilor economici din rețeaua de reprezentare externă a Ministerului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale
-
  8.   H.G. nr.404/04-05-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea Memorandumului de cooperare între Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație din România și Ministerul Dezvoltării Economice al Republicii Azerbaidjan, semnat la Baku la 11 octombrie 2006
-


Joi, 13 iunie 2024, 20:36

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.