Monitorul Oficial
nr. 368/30 mai 2007

Publicare
  1.   D. nr.565/23-05-2007 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  2.   D. nr.566/23-05-2007 
DECRET pentru eliberarea din funcție a unui judecător
-
  3.   H.C.D. nr.23/29-05-2007 
HOTĂRÂRE privind demisia unui deputat
-
  4.   O.U.G. nr.42/23-05-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
A
  5.   H.G. nr.488/23-05-2007 
HOTĂRÂRE pentru includerea unei părți dintr-un imobil, aflată în administrarea Institutului Național de Statistică - Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, în inventarul bunurilor din domeniul public al statului
-
  6.   H.G. nr.489/23-05-2007 
HOTĂRÂRE privind organizarea de către Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse din România a reuniunii Comitetului director al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) - Programul pentru dezvoltare economică și ocupare la nivel local (LEED) și a Conferinței internaționale "Întreprinderi sociale" la București, în perioada 11-13 iunie 2007
-
  7.   Decizie nr.158/29-05-2007 
DECIZIE pentru numirea domnului Nagy Zoltán Levente în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului
-
  8.   Decizie nr.159/29-05-2007 
DECIZIE privind constituirea Grupului de lucru interministerial pentru elaborarea proiectului actului normativ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii
-
  9.   Decizie nr.160/29-05-2007 
DECIZIE privind stabilirea componenței Comisiei interministeriale pentru repartizarea bunurilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a) din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului
A
  10.   Decizie nr.XXXIV/06-11-2006 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. XXXIV din 6 noiembrie 2006
-
  11.   Decizie nr.XXXV/06-11-2006 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. XXXV din 6 noiembrie 2006
-
  12.   Decizie nr.XXXVI/11-12-2006 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. XXXVI din 11 decembrie 2006
-
  13.   Decizie nr.XXXVII/11-12-2006 (Î.C.C.J.)
DECIZIA nr. XXXVII din 11 decembrie 2006
-
Rectificare:
  14.   L. nr.144/21-05-2007 
LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate
-


Marți, 05 martie 2024, 07:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.