Monitorul Oficial
nr. 394/12 iunie 2007

Publicare
  1.   L. nr.157/06-06-2007 
LEGE privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiții ale instituțiilor publice din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
-
  2.   D. nr.588/04-06-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investiții ale instituțiilor publice din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională
-
  3.   L. nr.159/06-06-2007 
LEGE pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
A
  4.   D. nr.590/04-06-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice
-
  5.   L. nr.160/06-06-2007 
LEGE pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată
-
  6.   D. nr.591/04-06-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, republicată
-
  7.   D. nr.594/07-06-2007 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Sportiv clasa I
-
  8.   D. nr.595/08-06-2007 
DECRET privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler
-
  9.   D. nr.596/08-06-2007 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor
-
  10.   D. nr.597/08-06-2007 
DECRET privind conferirea Ordinului Național Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce
-
  11.   D. nr.598/08-06-2007 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Comandor
-
  12.   D.C.C. nr.468/17-05-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 1 alin. (1) și art. 6 alin. (1) și (2) din Ordonanța Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somației de plată
V
  13.   H.G. nr.540/06-06-2007 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare în administrarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit
-
  14.   H.G. nr.541/06-06-2007 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unor părți dintr-un imobil, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Centrului Cultural Sala Palatului în administrarea Muzeului Național de Artă al României
-
  15.   H.G. nr.542/06-06-2007 
HOTĂRÂRE pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcții aflate în administrarea Ministerului Apărării
A
  16.   Decizie nr.172/11-06-2007 
DECIZIE privind numirea domnului Demeter András István în funcția de secretar de stat la Ministerul Culturii și Cultelor
-
  17.   O. nr.205/08-05-2007 (C.N.A.S.)
ORDIN pentru aprobarea machetelor de raportare, fără regim special, a indicatorilor specifici și a Metodologiei privind transmiterea rapoartelor aferente subprogramelor de sănătate din cadrul Programului național de sănătate cu scop curativ
-


Luni, 06 februarie 2023, 18:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.