Monitorul Oficial
nr. 395/12 iunie 2007

Publicare
  1.   L. nr.154/06-06-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
A
  2.   D. nr.585/04-06-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă
-
  3.   L. nr.156/06-06-2007 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
-
  4.   D. nr.587/04-06-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 4/2007 privind reluarea pentru anul 2007 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național
-
  5.   L. nr.158/06-06-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
-
  6.   D. nr.589/04-06-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
-
  7.   L. nr.161/06-06-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului
-
  8.   D. nr.592/04-06-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 12/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului
-
  9.   H.P. nr.44/07-06-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 6/2005 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Uniunii Europei Occidentale
-
  10.   H.P. nr.45/07-06-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 12/2005 privind aprobarea componenței nominale a delegației Parlamentului României la Adunarea Parlamentară a NATO
-
  11.   H.P. nr.46/07-06-2007 
HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 26/2007 pentru constituirea unei Comisii comune parlamentare de anchetă care să verifice informațiile furnizate cu privire la interceptarea comunicațiilor
-
  12.   H.P. nr.47/07-06-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 52/2006 privind constituirea Comisiei pentru afaceri europene a Parlamentului României
-
  13.   D.C.C. nr.431/10-05-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 27 din Codul de procedură civilă și art. 10 alin. (1) din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătorești
V
  14.   D.C.C. nr.502/29-05-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență
V
  15.   H.G. nr.525/30-05-2007 
HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice
A
  16.   H.G. nr.526/30-05-2007 
HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la București la 7 decembrie 2006 și la Washington D.C. la 23 aprilie 2007 între Guvernul României și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare la Acordul de asistență financiară nerambursabilă dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, convenit prin scrisoarea semnată la București la 9 mai 2005, pentru programul de reforme susținut de împrumutul de ajustare programatică
-
  17.   H.G. nr.529/30-05-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate și a acordului de preț în avans
A
  18.   H.G. nr.536/06-06-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea efectuării concedierilor colective în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 116/2006 privind protecția socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării și reorganizării unor societăți naționale, regii autonome, companii naționale și societăți comerciale cu capital majoritar de stat, precum și a societăților comerciale și regiilor autonome subordonate autorităților administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, de către Societatea Comercială "TRANSLOC" - S.A. Târgu Jiu, județul Gorj
-
  19.   H.G. nr.537/06-06-2007 
HOTĂRÂRE privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingere a incendiilor
V
  20.   O. nr.291/31-05-2007 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 595/2003 privind aprobarea Cerințelor tehnice minime pentru navele fluviale care arborează pavilionul român
A
  21.   Listă/30-05-2007 
Lista asociațiilor și fundațiilor din municipiul Brașov care primesc subvenții de la bugetul local al Primăriei Municipiului Brașov în anul 2007, precum și cuantumul acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială
-


Marți, 21 martie 2023, 17:03

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.