Monitorul Oficial
nr. 443/29 iunie 2007

Publicare
  1.   O.U.G. nr.67/27-06-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind aplicarea principiului egalității de tratament între bărbați și femei în cadrul schemelor profesionale de securitate socială
-
  2.   O.U.G. nr.69/28-06-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  3.   O.U.G. nr.75/28-06-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind exceptarea de la plată a taxelor și a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 și 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic și de art. 24 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, precum și adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea și aprobarea documentațiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcției de drumuri de interes național din circuitul agricol și, respectiv, din fondul național silvic
V
  4.   O. nr.28/14-06-2007 (M.I.M.M.C.T.P.L.)
ORDIN al ministrului pentru întreprinderi mici și mijlocii, comerț, turism și profesii liberale privind înființarea Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație Satu Mare
-
  5.   O. nr.235/27-06-2007 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative privind modificarea Ordinului ministrului administrației și internelor nr. 1.033/2005 pentru aprobarea Structurii organizatorice și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară
-
  6.   O. nr.236/27-06-2007 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 128/2007 privind aprobarea tarifelor pentru activitățile desfășurate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară și unitățile sale subordonate
A
  7.   O. nr.539/27-06-2007 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind modificarea art. 24 din secțiunea 2 și a art. 32 din secțiunea 4 ale cap. II "Îmbunătățirea calității produselor de origine animală" din anexa L la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 850/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de acordare a sprijinului financiar pentru activitățile din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătățirilor funciare și al organizării și sistematizării teritoriului, precum și condițiile de eligibilitate
-
  8.   H. nr.2/IV/05-06-2007 (F.R.D.S.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării și completării Manualului de operare al subcomponentei "Schema de dezvoltare socială a comunităților miniere" (SDSCM) - ediția 2005
-


Vineri, 09 decembrie 2022, 16:02

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.