Monitorul Oficial
nr. 497/25 iulie 2007

Publicare
  1.   L. nr.236/12-07-2007 
LEGE pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
-
  2.   D. nr.707/11-07-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2007 privind unele măsuri pentru întărirea capacității administrative a României în vederea îndeplinirii obligațiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene
-
  3.   L. nr.237/12-07-2007 
LEGE privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
-
  4.   D. nr.708/11-07-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind modificarea alineatului (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii
-
  5.   L. nr.238/12-07-2007 
LEGE pentru modificarea art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
  6.   D. nr.709/11-07-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor
-
  7.   L. nr.240/12-07-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
-
  8.   D. nr.711/11-07-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
-
  9.   H.G. nr.717/04-07-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic dintre Arhivele Naționale din România și Arhivele Naționale din Ungaria, semnat la Budapesta la 21 martie 2007
-
  10.   H.G. nr.727/04-07-2007 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar de urgență pentru populația din județul Dolj
-
  11.   H.G. nr.729/04-07-2007 
HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 616/1997 pentru aprobarea Normelor privind nivelul de constituire și condițiile de utilizare a fondului destinat stimulării personalului din aparatul propriu al Administrației Naționale a Rezervelor Materiale și din unitățile teritoriale subordonate acesteia, în activitatea de împrospătare și valorificare a stocurilor devenite disponibile
-
  12.   H.G. nr.763/11-07-2007 
HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru județul Tulcea
-
  13.   O. nr.22/13-07-2007 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distribuție și aprobarea prețurilor pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale realizate de Societatea Comercială "APOPI&BLUMEN" - S.R.L.
A
  14.   O. nr.116/12-07-2007 (A.N.R.S.P.G.C.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C. privind aprobarea tarifelor pentru servicii de consultanță și pentru activitățile de pregătire și specializare profesională a personalului operatorilor furnizori/prestatori de servicii comunitare de utilități publice, precum și a altor persoane interesate
-
  15.   O. nr.583/13-07-2007 (M.A.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale privind stabilirea unui grad de standardizare pentru pașapoartele fitosanitare utilizate pentru circulația anumitor plante, produse vegetale sau alte obiecte în Comunitate și stabilirea procedurilor detaliate de eliberare a pașapoartelor fitosanitare, condițiilor și procedurilor detaliate de înlocuire a acestora
-
  16.   O. nr.951/06-06-2007 (M.M.D.D.)
ORDIN al ministrului mediului și dezvoltării durabile privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale și județene de gestionare a deșeurilor
A
  17.   O. nr.1.216/06-07-2007 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice nr. 722/2006 privind acreditarea unităților sanitare care pot efectua activități de bănci de țesuturi umane, respectiv de utilizator de țesuturi și/sau celule umane în scop terapeutic
-


Joi, 02 februarie 2023, 20:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.