Monitorul Oficial
nr. 525/2 august 2007

Publicare
  1.   D.C.C. nr.660/04-07-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
V
  2.   D.C.C. nr.661/04-07-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 96, art. 97 și art. 102 alin. (3) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice
V
  3.   O. nr.26/26-07-2007 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru modificarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 43/2006 privind aprobarea tarifelor medii pentru serviciile de transport, de sistem, a tarifului pentru serviciile prestate de operatorul comercial participanților la piața angro de energie electrică și a tarifelor zonale aferente serviciului de transport, practicate de operatorii economici din cadrul sectorului energiei electrice
A
  4.   O. nr.7.377/19-07-2007 (A.N.A.F.)
ORDIN al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru instituirea unor măsuri speciale privind importul produselor energetice de tipul benzinelor și motorinelor
V
  5.   O. nr.8.000/19-07-2007 (A.N.F.P.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru prelungirea termenului de aplicare a Ordinului președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 500/2007 privind delegarea competenței de a organiza concursuri de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice de conducere
A
  6.   H. nr.91/26-06-2007 (C.A.F.R.)
HOTĂRÂRE privind aplicarea legislației specifice privind combaterea și prevenirea operațiunilor de spălare a banilor și/sau de finanțare a actelor de terorism de către auditorii financiari
-
  7.   Decizie nr.452/05-07-2007 (C.S.A.)
DECIZIE privind sancționarea Societății Comerciale ”PETROMSERVICE” - S.A.
-
Republicare:
  8.   L. nr.7/18-02-2004 
LEGE privind Codul de conduită a funcționarilor publici
A


Joi, 23 mai 2024, 05:18

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.