Monitorul Oficial
nr. 571/21 august 2007

Publicare
  1.   H.G. nr.834/25-07-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea constituirii Comitetului de monitorizare a Programului operațional sectorial de mediu 2007-2013 și a Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a acestuia
-
  2.   H.G. nr.907/07-08-2007 
HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 164/2006 privind exceptarea de la obligativitatea obținerii vizelor de intrare în România, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, a cetățenilor aparținând următoarelor state: Argentina, Australia, Bolivia, Brazilia, Brunei Darussalam, El Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Statele Unite Mexicane, Nicaragua, Noua Zeelandă, Panama și Paraguay
-
  3.   H.G. nr.914/07-08-2007 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părți dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii și Cultelor, pentru Mănăstirea ”Sfintei Cruci” din Oradea
-
  4.   H.G. nr.916/07-08-2007 
HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare
-
  5.   H.G. nr.920/07-08-2007 
HOTĂRÂRE privind finanțarea programelor multianuale prioritare de mediu și gospodărire a apelor ce conțin obiective de investiții în infrastructura de mediu, care se vor executa în perioada 2007-2010 pe teritoriul Rezervației Biosferei ”Delta Dunării”
-
  6.   O. nr.155/02-08-2007 (A.N.S.V.S.A.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor privind abrogarea Ordinului președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 122/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare care stabilește lista produselor ce trebuie să fie examinate la posturile de inspecție de frontieră în baza Directivei Consiliului 97/78/EC
-
  7.   O. nr.607/914/25-07,13-08-2007 (M.D.L.P.L., M.E.F.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului economiei și finanțelor pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție ”Reabilitarea și modernizarea rețelei de drumuri județene, străzi urbane - inclusiv construcția/reabilitarea șoselelor de centură” în cadrul axei prioritare ”Îmbunătățirea infrastructurii de transport regionale și locale” din cadrul Programului operațional regional 2007-2013
-
  8.   O. nr.2.382/03-07-2007 (M.C.C.)
ORDIN al ministrului culturii și cultelor pentru aprobarea tarifului de expertizare a bunurilor culturale mobile, practicat de direcțiile județene pentru cultură, culte și patrimoniul cultural național, respectiv a municipiului București
A
  9.   O. nr.7.550/07-08-2007 (A.N.A.F.)
ORDIN al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor procedurale interne ale Autorității Naționale a Vămilor privind achiziția imobilelor (terenuri/clădiri/alte bunuri imobile)
-


Miercuri, 29 martie 2023, 07:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.