Monitorul Oficial
nr. 671/1 octombrie 2007

Publicare
  1.   D. nr.868/26-09-2007 
DECRET privind conferirea unor decorații de război
-
  2.   D. nr.869/26-09-2007 
DECRET privind conferirea unor decorații
-
  3.   D. nr.870/26-09-2007 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Industrial și Comercial în grad de Comandor
-
  4.   D. nr.871/26-09-2007 
DECRET privind conferirea Ordinului Meritul Cultural
-
  5.   O.U.G. nr.91/26-09-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale
V
  6.   O.U.G. nr.92/26-09-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006
V
  7.   O.U.G. nr.93/26-09-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea titlului VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente
V
  8.   H.G. nr.1.149/26-09-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 408/2007 privind utilizarea în anul 2007 a surselor proprii aprobate în bugetul Ministerului Sănătății Publice, destinate dotărilor independente
-
  9.   H.G. nr.1.150/26-09-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 591/1993 privind măsurile pentru aplicarea dispozițiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea și plata alocației de stat pentru copii
A
  10.   H.G. nr.1.154/26-09-2007 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea acordării unui ajutor umanitar de urgență Unității Teritorial-Autonome Găgăuzia din Republica Moldova
-
  11.   H.G. nr.1.155/26-09-2007 
HOTĂRÂRE privind acordarea unui ajutor umanitar de urgență pentru populația din județul Galați
-
  12.   H.G. nr.1.156/26-09-2007 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din proprietatea privată a statului și din administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în proprietatea publică a statului și în administrarea Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică
-
  13.   H.G. nr.1.157/26-09-2007 
HOTĂRÂRE privind abilitarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” de a realiza documentele de identitate pentru străinii care au obținut o formă de protecție în România
A
  14.   O. nr.299/21-09-2007 (M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului internelor și reformei administrative pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Colegiului Ministerului Internelor și Reformei Administrative
A
  15.   O. nr.340/1292/302/94/20-04,17-08,24-09,08-05-2007 (M.A.D.R., M.M.D.D., M.I.R.A., M.Tr.)
ORDIN al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și dezvoltării durabile, al ministrului internelor și reformei administrative și al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, al ministrului mediului și gospodăririi apelor, al ministrului administrației și internelor și al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 810/2006/9/120/141/2007 pentru aprobarea punctelor de trecere a frontierei de stat prin care se efectuează importul, exportul și tranzitul de vegetale și produse vegetale
A
  16.   O. nr.794/305/03-09,24-09-2007 (M.D.L.P.L., M.I.R.A.)
ORDIN al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului internelor și reformei administrative privind modificarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor și al ministrului internelor și reformei administrative nr. 166/216/2007
-
  17.   O. nr.1.141/1.386/28-06-2007 (M.S.P., M.E.C.T)
ORDIN al ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală
-
  18.   O. nr.1.659/26-09-2007 (M.S.P.)
ORDIN al ministrului sănătății publice privind prelungirea valabilității Ordinului ministrului sănătății publice nr. 884/2007 pentru ajustarea prețurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul național al prețurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piață "n România, cu modificările și completările ulterioare
-
  19.   O. nr.2.534/17-09-2007 (M.C.C.)
ORDIN al ministrului culturii și cultelor privind declasarea imobilului ”Clădire”, Str. Banului nr. 2, sectorul 1, municipiul București
-
  20.   H. nr.61/18-09-2007 (C.S.S.P.P.)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Normei nr. 29/2007 pentru modificarea Normei nr. 25/2007 privind marketingul fondului de pensii administrat privat
A


Miercuri, 29 martie 2023, 05:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.