Monitorul Oficial
nr. 678/4 octombrie 2007

Publicare
  1.   L. nr.268/01-10-2007 
LEGE pentru completarea art. 7 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
-
  2.   D. nr.872/27-09-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru completarea art. 7 din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate
-
  3.   L. nr.269/01-10-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
-
  4.   D. nr.873/27-09-2007 
DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 17/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați
-
  5.   L. nr.270/01-10-2007 
LEGE privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
-
  6.   D. nr.874/27-09-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
-
  7.   L. nr.271/01-10-2007 
LEGE privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituțională
-
  8.   D. nr.875/27-09-2007 
DECRET pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2007 pentru completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, precum și pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare instituțională
-
  9.   D. nr.876/27-09-2007 
DECRET privind eliberarea din funcție a unui membru al Plenului Consiliului Concurenței
-
  10.   D. nr.878/28-09-2007 
DECRET privind conferirea Medaliei naționale Serviciul Credincios cu însemn de război
-
  11.   H.P. nr.70/03-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr. 26/2005 privind alegerea membrilor Comisiei speciale a Camerei Deputaților și Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activității Serviciului de Informații Externe și a biroului acesteia
-
  12.   H.P. nr.71/03-10-2007 
HOTĂRÂRE privind numirea unor membri ai Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare
-
  13.   D.C.C. nr.697/11-09-2007 
DECIZIE referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 74-81 din Codul de procedură civilă și ale art. 20 alin. (1) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru
V
  14.   O.U.G. nr.95/04-10-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerială
V
  15.   O. nr.155/27-09-2007 (A.N.R.M.)
ORDIN al președintelui Agenției Naționale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activități de explorare, Runda nr. 56/2007
V
  16.   O. nr.921/20-09-2007 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenței și eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigație interioară care arborează pavilion român
A


Joi, 28 septembrie 2023, 00:35

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.