Monitorul Oficial
nr. 684/8 octombrie 2007

Publicare
  1.   O.U.G. nr.97/04-10-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii
V
  2.   O.U.G. nr.99/04-10-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru sprijinirea persoanelor afectate de prăbușirea blocului situat în cartierul Dumbrava din municipiul Zalău, ca urmare a deflagrației produse în data de 14 septembrie 2007
V
  3.   O.U.G. nr.100/04-10-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul justiției
A
  4.   O.U.G. nr.101/04-10-2007 
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii minelor nr. 85/2003 și a Legii petrolului nr. 238/2004
V
  5.   H.G. nr.1.181/04-10-2007 
HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” și pentru trecerea unei părți dintr-un imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome ”Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Sănătății Publice
-
  6.   O. nr.35/01-10-2007 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind termenul de depunere a rapoartelor financiare aferente anului de raportare 2006
-
  7.   O. nr.36/01-10-2007 (A.N.R.E.)
ORDIN al președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei privind unele măsuri în domeniul prețurilor, tarifelor și veniturilor reglementate unitare aprobate pentru Societatea Comercială ”PETROM DISTRIBUȚIE GAZE” - S.R.L.
-
  8.   O. nr.788/24-08-2007 (M.Tr.)
ORDIN al ministrului transporturilor pentru acceptarea amendamentelor la Codul internațional pentru construcția și echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase (Codul IBC), adoptate de Organizația Maritimă Internațională prin Rezoluția MSC.176(79) a Comitetului Securității Maritime din 10 decembrie 2004, "n forma corectată de documentul MSC 79/23/Add.1/Corr. 1 din 21 martie 2005 și, respectiv, prin Rezoluția MEPC. 119(52) a Comitetului pentru Protecția Mediului Marin din 15 octombrie 2004, în forma corectată de documentele MEPC 52/24/Add. 3/ Corr. 1 din 21 martie 2005 și MEPC 52/24/Add. 3/ Corr. 2 din 5 august 2005
-
  9.   O. nr.2.553/24-09-2007 (M.C.C.)
ORDIN al ministrului culturii și cultelor privind clasarea imobilului ”Casa Filipescu” din str. Regele Carol nr. 45, municipiul Drăgășani, județul Vâlcea
-


Sâmbătă, 28 ianuarie 2023, 22:41

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.